Курс Уеб програмиране с Laravel

цена 200 лв за ниво, 3 нива

Предлагаме Ви ускорен курс с практическа насоченост, базиран на PHP framework Laravel и най-новите уеб технологии, който ще Ви даде максимално бързо небходимата база да започнете самостоятелно или в екип ефективно създаване на уеб приложения.

Laravel е framework система, с помощта на която могат да се създават бързо и ефективно професионални уеб приложения, отговарящи на съвременните стандарти. Програмирането на PHP в наши дни вече е немислимо без използване на добра framework система и Laravel е един много добър избор, тъй като съчетава невероятна лекота на усвояване с много голяма гъвкавост и ефективност при изграждането на всякакъв тип уеб приложения, разполага с широка гама допълнителни модули и разширения, разработени от Laravel общността и предлага възможности за надграждане и лесно интегриране на собствени модули

Курсистите, които нямат основни познания по PHP, трябва първо да преминат базовия ни курс Уеб програмиране с PHP

Всеки курсист, трябва да посещава курса със собствен лаптоп, като ще получи помощ при инсталацията и настройката на цялата необходима развойна среда за уеб приложения – Apache, MySQL, NetBeans, Git.

 

Нива

Материалът включва: Laravel, Конфигурация, MVC, Eloquent, Разработка на примерно уеб приложение.

Разделен е на 3 нива, по 20 часа за ниво. Всяко ниво се провежда за 5 дни по 4 учебни часа.

Работи се в малки групи от 2 до 7 човека с възможност за индивидуално отношение към всеки курсист.

 

Време на провеждане

Времето на провеждане може да е някой от следните варианти:

Понеделник и Четвъртък: от 18.00 до 21.15

Вторник и Петък: от 18.00 до 21.15

Събота и Неделя: от 10.00 до 13.15

Събота и Неделя: от 14.00 до 17.15

Събота и Неделя: от 18.00 до 21.15

в син цвят са отбелязани най-вероятните варианти

Цената на едно ниво е 200 лв, като се заплаща при започване на нивото.

Брой часове в едно ниво – 20 (5 дни по 4 часа).
Общ брой на нивата – 3.
Брой курсисти в една група – от 2 до 7.
Един учебен час е 45 минути.

Занятията се провеждат на блокове от по 2 учебни часа с 15 минути почивка между двата блока.

Предлагаме и индивидуално обучение при цена 40 лв/учебен час и минимум 2 часа на занятие.