Курс HTML и CSS

цена 200 лв за ниво, 3 нива

Предлагаме Ви ускорен курс с практическа насоченост по HTML и CSS, съобразен с най-новите уеб технологии, който ще Ви даде максимално бързо небходимата база да започнете самостоятелно или в екип ефективно създаване на уеб приложения. Курсът запознава детайлно и с възможностите на Bootstrap, като включва и основи на Less.

Всеки курсист, трябва да посещава курса със собствен лаптоп, като ще получи помощ при инсталирането и настройката на необходимата развойна среда за уеб приложения – Apache, Git, уеб редактор.

 

Нива

Материалът включва: HTML5, CSS3, Bootstrap, Less. Разработка на примерно уеб приложение.

Разделен е на 3 нива, по 20 часа за ниво. Всяко ниво се провежда за 5 дни по 4 учебни часа.

Работи се в малки групи от 2 до 7 човека с възможност за индивидуално отношение към всеки курсист.

 

Време на провеждане

Времето на провеждане може да е някой от следните варианти:

Понеделник и Четвъртък: от 18.00 до 21.15

Вторник и Петък: от 18.00 до 21.15

Събота и Неделя: от 10.00 до 13.15

Събота и Неделя: от 14.00 до 17.15

Събота и Неделя: от 18.00 до 21.15

в син цвят са отбелязани най-вероятните варианти

Цената на едно ниво е 200 лв, като се заплаща при започване на нивото.

Брой часове в едно ниво – 20 (5 дни по 4 часа).
Общ брой на нивата – 3.
Брой курсисти в една група – от 2 до 7.
Един учебен час е 45 минути.

Занятията се провеждат на блокове от по 2 учебни часа с 15 минути почивка между двата блока.